XVIII Sympozjum „Postępy w Medycynie Zakażeń”

Uwaga: Zmiana lokalizacji Sympozjum „Postępy w Medycynie Zakażeń” 2014

 

Szanowni Państwo,

Pragnę poinformować, że uległo zmianie miejsce naszej Konferencji "Postępy w Medycynie Zakażeń".

Bardzo za to Wszystkich przepraszamy, ale wina leży po stronie hotelu Sofitel Warsaw Victoria, który na miesiąc przed tym ważnym dla nas wszystkich spotkaniem poinformował nas, że w dniu 6 grudnia dysponuje jedynie małą salą na ok 100 osób.

Oczywiście nie mogliśmy przyjąć takich warunków.

W związku z tym Sympozjum odbędzie się w tym samym czasie w hotelu Marriott (Warsaw Marriott Hotel) vis a vis Dworca Centralnego, Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa.

Jestem przekonana, że ta zmiana nie wpłynie na jakość naszego spotkania.

Jeszcze raz wszystkich przepraszam za to zamieszanie.

Prof.dr hab. Waleria Hryniewicz

Komtet Organizacyjny Sympozjum

„Postępy w Medycynie Zakażeń” 2014

profhryniewicz 80x100 v1

Szanowni Państwo,

Mamy przyjemność już po raz osiemnasty podjąć się organizacji Sympozjum Naukowego "Postępy w Medycynie Zakażeń", które odbędzie się w dniach 5 - 6 grudnia 2014 r. Miejsce spotkania: Sofitel Warsaw Victoria ul. Królewska 11.
Zachęcam wszystkich do wzięcia udziału w tym interesującym i ważnym spotkaniu.

REJESTRACJA

Prof. dr hab. med. Waleria Hryniewicz
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego i Naukowego
Konsultant Krajowy w dziedzinie mikrobiologii lekarskiej
Przewodnicząca Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków
Warszawa, dn. 7.04.2014 r.

Uzupełnienie (23-10-2014):

 

 

 

XVIII Sympozjum Naukowe „Postępy w Medycynie Zakażeń”

 

PROGRAM

 

Piątek, 05.12.2014

 

9:00-11:00  Rejestracja uczestników

 

11:00-11:15 Otwarcie Sympozjum

 

                         Sesja Ilogo mz

 

11:15-14:30 Przewód pokarmowy – źródło patogenów alarmowych

 

Sesja w ramach programu zdrowotnego Ministra Zdrowia pn.”Narodowy Program Ochrony Antybiotyków na lata 2011-2015”
Przewodniczą: Waleria Hryniewicz, Marek Gniadkowski

 

 

11:15-12:00 Wykład wprowadzający 
Endogenous bacterial infections and the intestinal interphase: transmission, colonization and infection (tłumaczenie symultaniczne)

 

Fernando Baquero (Madryt)


A. Karbapenemazy: od genu do pacjenta

 

12:00-12:30 Aktualna sytuacja epidemiologiczna pałeczek Enterobacteriaceae wytwarzających karbapenemazy w Polsce na tle sytuacji światowej

 

  Marek Gniadkowski (Warszawa)

 

12:30-12:50 Ognisko epidemiczne NDM – dynamika rozprzestrzeniania na przykładzie ogniska epidemicznego w Poznaniu

 

Tomasz Ozorowski (Poznań)

 

12:50-13:00 Nowe możliwości wykrywania karbapenemaz

 

Dorota Żabicka (Warszawa)

 

13:00-13:20 Strategia zapobiegania rozprzestrzenianiu się karbapenemaz w Polsce

 

Waleria Hryniewicz (Warszawa)

 

13:20-13:30 Dyskusja

 

B. Inne patogeny alarmowe

 

13:30-13:50  Enterokoki oporne na wankomycynę (VRE): skąd pochodzą i dlaczego na zawsze zostaną z nami

 

Ewa Sadowy (Warszawa)

 

13:50-14:20 Clostridium difficile problemy diagnostyczne i terapeutyczne

 

Gayane Martirosian (Katowice)

 

14:20-14:30 Dyskusja

 

Sesja II

 

14:30- 16:00 Sesja plakatowa i obiad

 

Przewodniczą: Alina Olender, Marta Wróblewska

Asystenci: Karolina Bosacka, Ewa Młodzińska

 

logo mz

14:30-15:30 Spotkanie Grupy Roboczej Europejskiego Badania PPS

 

Spotkanie w ramach programu zdrowotnego Ministra Zdrowia

 

pn.”Narodowy Program Ochrony Antybiotyków na lata 2011-2015”

 

Ewa Trejnowska (Opole), Aleksander Deptuła (Bydgoszcz)

 

 

 

Sesja III
logo mz

 

16:00-17:40 Zakażenia w  oddziale intensywnej terapii (OIT)

 

Sesja w ramach programu zdrowotnego Ministra Zdrowia

 

pn.”Narodowy Program Ochrony Antybiotyków na lata 2011-2015”

 

Przewodniczą: Andrzej Kübler, Maciej Żukowski

 

16:00-16:25  Leczenie antybiotykami w OIT – czas na terapię indywidualną

 

Andrzej Kübler (Wrocław)

 

16:25-16:50  Praktyczne aspekty leczenia zakażeń grzybiczych w OIT

 

Maciej Żukowski (Szczecin)

 

16:50-17:05  Prokalcytonina jako marker zakażeń bakteryjnych w oddziale intensywnej terapii

 

Barbara Adamik (Wrocław)

 

17:05-17:30 Badania przesiewowe w OIT

 

  Małgorzata Fleischer (Wrocław)

 

17:30-17:40 Dyskusja

 

18:00-21:00 Uroczysta kolacja

 

Sobota, 6.12.2014 r.

 

Sesja IV

 

8:30-9:30  Wirus Ebola

 

                  Przewodniczą: Iwona Paradowska-Stankiewicz, Andrzej Gładysz

 

8:30-9:00  Epidemia Ebola – kolejne wyzwanie dla medycyny

 

 Andrzej Gładysz (Wrocław)

 

9:00-9:15  Czy jesteśmy przygotowani na spotkanie z Ebolą – doświadczenia własne

 

                  Bronisława Szlauer, Agnieszka Misiewska-Kaczur (Cieszyn)

 

9:15-9:30  Dyskusja

 

 

 

Sesja V

 

9:30- 10:55 Zagrożenia infekcyjne u osób starszych, którym można zapobiegać przez szczepienia

 

 Przewodniczą: Anna Skoczyńska, Adam Antczak

 

9:30-10:00  Grypa - ciągle niedoceniana

 

    Iwona Paradowska-Stankiewicz (Warszawa)

 

10:00-10:15 Pneumokok – główny zabójca

 

    Anna Skoczyńska (Warszawa)

 

10:15-10:45 Immunoprofilaktyka u dorosłych – fakty i mity
                    Adam Antczak (Łódź)

 

10:45-10:55 Dyskusja

 

 

 

10:55-11:10 Przerwa kawowa

 

Sesja VI

 

11:10-12:10  Jak leczyć w dobie narastającej oporności bakterii na antybiotyki?

 

Przewodniczą: Katarzyna Dzierżanowska-Fangrat, Aleksander Deptuła

 

11:10-11:35  Dwa bieguny antybiotykoterapii

 

Katarzyna Dzierżanowska-Fangrat (Warszawa)

 

11:35- 12:00 Infekcyjne zapalenie wsierdzia (IZW) – współczesne poglądy na terapię

 

Agnieszka Żukowska (Szczecin)

 

12.00-12:10  Dyskusja

 

Sesja VII

 

12:10-13.30  Sesja Stowarzyszenia Epidemiologii Szpitalnej

 

Przewodniczą: Marleta Zienkiewicz, Tomasz Ozorowski

 

12:10-12:40  Kontrola zakażeń szpitalnych – mapa drogowa

 

Tomasz Ozorowski (Poznań)

 

12:40-13:00  Monitorowanie zakażeń szpitalnych

 

Aleksander Deptuła (Bydgoszcz)/ Marleta Zienkiewicz (Szczecin)

 

13:00-13.20  Praktyczne aspekty zapobiegania antybiotykooporności w szpitalu

 

Agnieszka Misiewska-Kaczur (Cieszyn)

 

13:20-13:30  Dyskusja

 

Podsumowanie i zakończenie Sympozjum

 

 

 

Program może ulec niewielkim zmianom

Wiosenna Szkoła Mikrobiologii Klinicznej 2014

Z przyjemnością informujemy iż Fundacja Centrum Mikrobiologii Klinicznej została wraz z Centralnym Ośrodkiem Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej współorganizatorem „Wiosennej Szkoły Mikrobiologii Klinicznej". Tegoroczna edycja odbędzie się w dniach 15 – 18 maja w Zakopanem, w hotelu „Mercure Kasprowy". Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa.

Opłata rejestracyjna Konferencji Szkoleniowej wynosi 1150 PLN + 23% VAT i obejmuje:

Zakwaterowanie w hotelu Kasprowy (pokój dwuosobowy)
- 3 noclegi ze śniadaniami,
- 2 obiady (piątek i niedziela),
- 3 kolacje,

Materiały szkoleniowe

Główne zagadnienia tegorocznej konferencji:

Diagnostyka zakażeń:
-Przewodu pokarmowego
-Układu kostno-stawowego
-Gruźlica
-Wywołanych beztlenowcami
-Wirusowych
-Grzybiczych

Niehodowlane metody diagnostyki zakażeń
-diagnostyka serologiczna
-zastosowanie metod molekularnych w diagnostyce mikrobiologicznej

Antybiotyki, oporność, antybiogramy

Jakość w mikrobiologii
-Procedury kontroli wewnętrznej
-Walidacja w laboratorium mikrobiologicznym

Paciorkowce zieleniące: znaczenie kliniczne 

Przypadki kliniczne – odpowiedzialność mikrobiologa

 

REJESTRACJA - WSMK2014

XVII Sympozjum „Postępy w Medycynie Zakażeń” - Rejestracja

Wala m v2


Szanowni Państwo,

Mamy przyjemność już po raz Siedemnasty zaprosić Państwa do wzięcia udziału w Sympozjum Naukowym „ Postępy w Medycynie Zakażeń", które odbędzie się w dniach 6 - 7 grudnia 2013 w Warszawie w Hotelu Radisson Blu ul. Grzybowska 24.
Celem organizowanego corocznie Sympozjum jest przedstawienie najnowszych danych dotyczących zagrożeń ze strony drobnoustrojów i strategii ich ograniczania oraz osiągnięć w zapobieganiu, diagnozowaniu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych. Wykładowcy są wybitnymi naukowcami, specjalistami w dziedzinie medycyny zakażeń.
Mam nadzieję, że ich wykłady nie tylko przybliżą nam najnowsze osiągnięcia, ale będą także ważnym punktem wyjścia do dyskusji w szeroko pojętym obszarze medycyny zakażeń.

W ramach sympozjum zaplanowaliśmy następujące sesje:

- Oporność a antybiotyki w szpitalnej praktyce klinicznej
- Zakażenia szpitalne
- Postępy w diagnostyce zakażeń
- Zakażenia pozaszpitalne i ich profilaktyka

Szczegółowy program w zakładce poniżej.
Serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby uaktualnić swoją wiedzę i podzielić się doświadczeniami.

prof. dr hab. med Waleria Hryniewicz
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego i Naukowego
Konsultant Krajowy w dziedzinie mikrobiologii lekarskiej

 

REJESTRACJA

.

XVII Sympozjum „Postępy w Medycynie Zakażeń”

profhryniewicz 80x100 v1

Szanowni Państwo,
Mamy przyjemność już po raz siedemnasty podjąć się organizacji Sympozjum Naukowego "Postępy w Medycynie Zakażeń", które odbędzie się w dniach 6 - 7 grudnia 2013 r. Miejsce spotkania: Hotel Radisson BLU Centrum, ul. Grzybowska 24, 00-132 Warszawa.
Sympozjum kierowane jest do szerokiego grona specjalistów zajmujących się problematyką zakażeń zarówno w aspekcie klinicznym jak i epidemiologicznym oraz diagnostycznym.
Zachęcam wszystkich do wzięcia udziału w tym interesującym i ważnym spotkaniu.

Prof. dr hab. med. Waleria Hryniewicz
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego i Naukowego
Konsultant Krajowy w dziedzinie mikrobiologii lekarskiej
Przewodnicząca Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków
Warszawa, dn. 7.03.2013 r.

Wiosenna Szkoła Mikrobiologii Klinicznej 2013

okladka wsm2012 80x100v1

 

Z przyjemnością informujemy iż Fundacja Centrum Mikrobiologii Klinicznej została współorganizatorem „Wiosennej Szkoły Mikrobiologii Klinicznej”. Tegoroczna edycja odbędzie się w dniach 9 – 12 maja w Zakopanym, w hotelu Hotel „Mercure Kasprowy”. Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa.

Strona 1 z 2

Free business joomla templates